LARGE SMALL Video Size:
The latest version of Adobe Flash Player is required to watch video. Get Flash Now
An update to Veoh Web Player is required to watch this   video.
This update improves video playback performance and also includes many quality and stability enhancements. Update Web Player

Comments

Bevisste Borgere av Norge

Bevisste Borgere av Norge

"Bevisste Borgere av Norge" er en gruppe av mennesker som vil samarbeide om å påpeke og informere om en del uheldige forhold innen politikk, økonomi, religion, helse, justis m.m. som har har en negativ effekt for vårt land og vårt folk. Med dette introduserer vi vår egen ITV (Interaktiv Televisjon).

more
  • Prev
  • Next