KINH PHÁP-HOA (PHẨM PHỔ MÔN)

by: ForeverHappiness [542 videos »]

 
6,869
KINH PHÁP-HOA (Phẩm Phổ Môn, về Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát)
Educational
Play Next Vid »
KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT 3, ĐĐ Thích Nhật Từ
9 yrs ago   1:04:20
640.79 MB   Vietnamese
buddhism,lotus sutra,avolokitesvara bodhisattva,quan yin,vietnamese buddhism,lotus sutra in vietnamese

Comments (1)