DucGiaoHoàng banPhépLành Co* VNTD tai Sydney2008

by: VietFrance [12 videos »]

 
31
Dai Hôi Công Giao' Gioi' Tre² Thê' Gioi' tai Sydney2008 ; Duc' Giao' Hoàng ban phep' lành cho la' co* VN TuDo trên chiêc' tàu doàn Công Giao' vào ngày 17/07/2008 !
News
Play Next Vid »
60 nam co VN tu do 1948-2008 (11).wmv
9 yrs ago   08:50
16.82 MB   Vietnamese
Vietnamese   vietfrance

Comments (0)