THƯƠNG và GHÉT 1, ĐĐ Thích Phước Tiến

by: ForeverHappiness [542 videos »]

 
11,070
THƯƠNG và GHÉT, phần 1, ĐĐ Thích Phước Tiến giảng rất hay. An interesting website about Buddhism: WWW.TRUEHAPPINESS.WS has many interesting Buddhism writings and videos in English.
Faith & Spirituality
Play Next Vid »
KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT 3, ĐĐ Thích Nhật Từ
9 yrs ago   24:27
49.23 MB   Vietnamese
buddhism,education,like,love,dislike,hatred

Comments (0)